Ludo Onzea
Ludo Onzea

Humor en satires

Reeds tijdens de oorlog, hij was dan 14-15 jaar, maakte Ludo in een poëzie-album humoristische tekeningen. Zijn 'geïllustreerde' brieven vanuit Moen naar het thuisfront, bevatten ook al tekeningen met een groot gevoel voor humor. Later maakte hij een hele reeks humoristische tekeningen die hij 'satires' noemde. Nu zouden we die tekeningen 'cartoons' noemen. Hij ontwikkelde een heel eigen tekenstijl. Zijn tekeningen voor de B.R.T. zoals 'Vergeet niet te lezen' zijn daar typisch voor. Sommige van die tekeningen werden gepubliceerd in dag- of weekbladen. Welke weten we niet. Soms zijn ze ook gebaseerd op de politieke actualiteit, zoals de atoombom, de atoomschuilkelder op de Groenplaats in Antwerpen, enz. De tekeningen over de toestand in Belgisch-Kongo, 'Onze 10de provincie' heeft hij waarschijnlijk in opdracht gemaakt.

Volgend artikelWerk in openbare collecties