Ludo Onzea
Ludo Onzea

Brieven en schoolopstellen

Ludo had aanleg voor het schrijven van verhalen. Zo gaf hij met 'Het verhaal van de drie helden' (Zie bij Jeugd) al aan dat hij van grote avonturen droomde en veel fantasie had.

Zijn schoolopstellen zijn niet alleen goed geschreven, zij zijn vooral boeiend door de manier waarop ze geïllustreerd zijn.

Een ware gebeurtenis in tijden van oorlog

Dit opstel vertelt over de vlucht van het gezin, dat toen 8 kinderen telde, voor de bombardementen bij het begin van de tweede wereldoorlog. De familie vertrok uit Borgerhout met de gezinswagen naar de gemeente Mollem, bij Asse in Vlaams-Brabant. ' 't was 4 uur in de morgen. Plots scheurde een hels lawaai de luchtruimte'. Zo begint zijn verhaal. De tekening toont de wagen met een groot pak bagage op het dak. Al spoedig bleekt de toestand in Antwerpen wat rustiger te worden en keerde het gezin terug. 'Ik en mijn broer moesten op de 'slijkbanden' achter het licht van de auto zitten...' Een tweede tekening toont een agent of een brandweerman die instructies geeft voor het verkeer van de vluchtende burgers.

't Was de radio

Jantje komt thuis, er is niemand en hij hoort 'een denderende stem, Wat, ik zal je dooden'... Hij roept luid om hulp, vader komt aangelopen en vraagt wat er gaande is. Al wat Jantje kan uitbrengen is 'Moordenaars!'. Al vlug blijkt dat het een stem uit de radio was. De illustratie toont Jantje die het op een lopen zet, met de radio in de achtergrond. Commentaar van de meester: ... je schrijft ook zaken die erg onwaarschijnlijk zijn.

Kerstmisviering: hoe Jantje de hemel inging

Dit ontroerende verhaal had zo uit de pen kunnen komen van Conscience of Snieders. 'In de uitgestrekte vlakte met spierwitte sneeuw bedekt, strompelt ... een twaalfjarige knaap...'

Hij hoort Stille Nacht zingen bij een kerkje en valt er in slaap. Bij het luiden van de klokken, de volgende ochtend, wordt hij wakker en gaat de kerk in om zo dicht mogelijk bij het kindje Jezus te zitten. Dan gebeurt er een wonder: het jezuskindje komt naar hem toe en zegt dat hij vandaag nog bij vader en moeder in de hemel zal zijn. Ludo illustreert het verhaal met vier tekeningen. Hiervoor krijgt hij van de meester terecht een 9 op tien!

Op stap naar het Ter Rivierenpark (1942)

Ludo geeft hier een omstandige beschrijving van een schoopuitstap. Het opstel telt vier bladzijden met vier illustraties: de jongens op stap, twee bomen en een merel. Zijn belangstelling voor de natuur komt hier al vroeg tot uiting.

Uit Stanley's leven

Deel I: Zijn jeugd

Het begin aldus: 'De mistwolken hangen laag tegen de aarde. In het stadje...'

Deel II: Vlucht uit het wezenhuis

'Bij 't krieken van de morgen waren allen reeds op post...'

Deel III: Terug bij de familie

't was een uitstekend weertje. 't zonneke blonk en pronkte aan het helblauwe heelal...'

Blijkbaar was Ludo gefascineerd door de avonturen van de ontdekkingsreiziger Henry Morton Sanley. Hij vertelt het verhaal tot Stanley als 17-jarige aanmeert op een schip dat hem naar New Orleans zal brengen.

Het verhaal telt in totaal 8 illustraties.

Commentaar van de meester: 'Niet postsierlijk doen... De illustraties zijn flink maar slecht opgeplakt.'

De trouwe hond

Dit ontroerende verhaal over een koopman te paard die, zoals achteraf blijkt, ten onrechte zijn hond dooschiet, is weer in Ludo's romantische trant geschreven. Hier komt zijn liefde voor dieren tot uiting.

Het verhaal is geïllustreerd met een tekening van de man die te paard zit, terwijl de hond naast hem loopt.

Wees tevreden met uw lot

'In een bouwvallig huisje tussen hoogrijzende bergen woonde Jonas'. Deze Jonas is een steenkapper die met de hulp van een engel een aantal wensen in vervulling ziet gaan: rijkdom, koning, zon, rots. Hij komt tenslotte tot het besef dat hij tevreden moet zijn met zijn lot als steenkapper. Zes kleine tekeningen illustrerren het verhaal. Ludo krijgt hiervoor een 8 op 10, maar wel met een opmerking over zijn geschrift.