Ludo Onzea
Ludo Onzea

Werk voor de B.R.T.

Hoe Ludo bij de toenmalige B.R.T is terechtgekomen weten we niet, maar hij was wel bevriend geraakt met Bert Leysen (1920-1959) die er van 1953 tot aan zijn dood programmadirecteur was. Het is ook mogelijk dat hij via Ray Goossens werk kreeg.
Uit het overlijdensbericht dat verscheen in het nr. 4, 22-28 januari 1961 van het weekblad 'Radio Televisieweek', blijkt dat hij tekeningen maakte vooral voor 'Vergeet niet te lezen', 'Storingen', 'Volgend programma' enz. Hij maakte ook decors voor Studio Zes. Zijn jongere broer Ernest heeft hem daarbij geholpen (Zie diens Herinneringen). In het Archief van de V.R.T. is er niets over te vinden.

Volgend artikelReclame