Ludo Onzea
Ludo Onzea

Graphisme 50

Lode Opdebeek (1924-1996), student typografie aan Ter Kameren richtte in 1950 Graphisme 50 op met de bedoeling de grafici die er door Joris Minne waren gevormd met elkaar in contact te brengen en samen de kunst van het graveren, houtsnijden, illustreren en drukken meer bekendheid te geven. Tentoonstellingen, publicaties en voordrachten moesten daar voor zorgen. Ook het tijdschrift Graphisme 50 zelf dat door Lode Opdebeek met zijn uitgeverij 'De zittende leeuw - Le lion assis' werd gepubliceerd, moest meer naambekendheid aan de groep geven. Het eerste nummer met een omslag in kleur gegraveerd door Michel Olyff was gewijd aan de hout- en linosnede. Het werd gedrukt 'par la Maison Onzea et Co'. De oplage was beperkt tot 75 exemplaren. Het bevat een voorwoord van Frank Van den Wijngaert in het Nederlands en van Louis Lebeer in het Frans. Alle afbeeldingen in het nummer zijn origineel, enkele zijn met de hand ingekleurd. Het bevat een lino van Ludo van een vrouw voor een haard die een koffiemolen draait, zittende aan een tafel waarop een koffiepot en een kop koffie. Gesigneerd L.O.

Het nummer 2 is gewijd aan de tekening. Het heeft een voorwoord van Paul Fierens in het Frans en van Dr. August Corbet in het Nederlands. Het omslag is van Corneille Hannoset. Dit nummer werd gedrukt door Drukkerij VTK, Antwerpen. Op p. 6 is een gesigneerde penseeltekening van Ludo afgedrukt van een vrouw die op een tafel leunt. Het derde nummer, met een omslag van Louis Schell verscheen in 1951 en is gewijd aan de publiciteit. Een aantal bladzijden is gewijd aan Lucien De Roeck (1915-2002), de ontwerper van o.a. de Expo-58-ster. Hij was vanaf 1942 docent van het atelier typografie aan Ter Kameren. Op p. 40-41 zijn vier ontwerpen van Ludo afgedrukt: voor een damestijdschrift, een programma-omslag voor het Nationaal Dansfestival, voor een tijdschrift over landbouw en één over economie. Het vierde nummer van 1953 is vormgegeven door Chantal de Hemptinne en Lode Opdebeek. Het bevat geen werk van Ludo. Het laatste nummer, het nummer 5, verscheen pas in 1957 en de vormgeving is weer van Lode Opdebeek en Chantal de Hemptinne. Het nummer gaat over nieuwjaarskaarten. Er is een inleidende in het Frans gestelde tekst van Jo Dekmine en korte teksten van lta Gassel. Het omslag is van Luc Van Malderen. Van Ludo zijn er in het nummer verspreid drie wenskaarten afgedrukt.

Volgend artikelWerk in opdracht