Ludo Onzea
Ludo Onzea

Gulden Boek OCMW

Stadsarchief Antwerpen

Gedenkboek van de Commissie van Openbare Onderstand Antwerpen
Band Il, 1936-1992. Door tussenkomst van Mevrouw Eva Païs-Minne, toenmalige directrice van het Antwerpse O.C.M.W., kreeg Ludo enkele keren de opdracht een tekening te maken voor het Gulden Boek, bij een speciale gelegenheid. Dit Gedenkboek, vroeger bewaard in het Antwerpse O.C.M.W. werd overgebracht naar het Stadsarchief Antwerpen met als catalogusnummer 860#5062.

5 voor 12, wachten op de dood. Pentekening met écoline ingekleurd van 5 graven waaruit een man opstaat. De anderen zitten te wachten. Een ligt er nog in het graf.

De klok staat op vijf voor 12. Op 23.01.1953 werd de heer E Van Doeselaer aangesteld als lid van de commissie ter vervanging van de heer J. Wilms, benoemd tot schepen der stad, in het handschrift van Ludo. Onderaan een aantal handtekeningen van commissieleden. Gesigneerd en gedateerd '53. (blz. 38).

Vaas met bloemen waarin twee vogels te zien zijn. Op 19 maart 1955 werd een hydro­therapeutische badkuip in ontvangst genomen, geschonken door de vereniging Belgisch Verbond tegen de Kinderverlamming' in het handschrift van Ludo. Techniek: Chinese inkt, viltstift? (blz. 45).

Geboorte, een boreling met op de achtergrond een aantal torens en bloemen. Op 9 oktober werd het 50-jarig bestaan herdacht van de leergangen voor vroedvrouwen', in het handschrift van Ludo. Techniek: gouache. '(blz. 52).

In het O.C.M.W. werd ook een tekening bewaard: Kinderzorg: een gouache op karton van een zuster die plantjes water geeft waarin een kinderhoofdje is getekend. Onduidelijk gesigneerd en gedateerd: '54? Op de achterkant staat een onafgewerkte gouache, een sneeuwlandschap. (21,3 x 28,22 cm.). Deze tekening, die ik nog heb gefotografeerd, blijkt momenteel onvindbaar.

Volgend artikelGrafiek